agenda 

herkenning in vervreemding

De herkenbare mens geplaatst in een context die vervreemdt en fascineert.
Eigenzinnig realisme van Poen de Wijs, Margot Homan en Peter van Oostzanen.

5 juni – 14 november 2021