vrienden van Musiom 

 

Wordt vriend van Musiom en u draagt er aan bij dat wij de kunst van deze specifieke generatie kunstenaars kunnen blijven exposeren en behouden voor toekomstige generaties.

U krijgt:
• onbeperkt toegang tot het museum
• uitnodiging voor officiële openingen en eventueel andere evenementen
• gratis toegang voor maximaal twee introducees per expositie

Stichting Musiom is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI). Hierdoor zijn vriendencontributies en eventuele donaties aan Musiom fiscaal aftrekbaar. Voor donateurs van culturele ANBI ’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

Download het aanmeldformulier