collectie

De collectie van Musiom bestaat bij aanvang uit 75 tot 100 kunstwerken die langdurig in bruikleen zijn gegeven door de participerende kunstenaars en kunstverzamelaars. In de komende jaren wordt een collectie opgebouwd die zo veel mogelijk representatief is voor de ontwikkeling van de generatiegenoten. Werken komen in aanmerking voor verwerving wanneer deze een goede toevoeging zijn op de bestaande collectie en daarmee een completer beeld helpen verschaffen. Om de kwaliteit van de collectie voortdurend te vergroten kunnen werken worden afgestoten met als doel om nieuwe werken te verwerven. Ook ruil met particuliere verzamelaars behoort tot de mogelijkheden, mits het eveneens bijdraagt aan het verhogen van de kwaliteit en compleetheid van de collectie.

Voor het aanleggen en uitbreiden van een eigen collectie is de stichting afhankelijk van:

  • schenkingen;
  • nalatenschappen;
  • fondsen.

De collectie zal goed gedocumenteerd worden en inzichtelijk worden gemaakt voor het publiek middels een groot touch-screen in het museum, waarmee bezoekers als het ware kunnen bladeren door de collectie en de bijbehorende informatie. De werken dateren van ca. 1980 tot heden.

Een selectie uit onze collectie