kunstenaar, geert verstappen

In zijn atelier is de spanning tussen onvolmaaktheid en perfectie te snijden. De zoektocht naar volmaaktheid is veel meer dan een uitdaging. Zijn scheppingsdrang wordt bepaald door een passie die hem telkens weer in conflict brengt met de “roze bril”-werkelijkheid, waarmee onze consumptie-maatschappij zich geregeld om de tuin laat leiden. Een beeld is slechts vanuit één bepaalde hoek perfect. Verander je het perspectief, dan kom je altijd wel iets minder fraais tegen. Bij de mens is het nét zo. Dit besef bepaalt zijn leven en zijn kunst elke dag opnieuw.

Vormgever van onvolmaakte perfectie
Een ideaal leven zou er uit kunnen zien als een puntgave bol. Maar een leven is nooit compleet, er ontbreekt altijd wel iets. Dit is niet alleen diepste overtuiging, maar stoelt ook op ervaring. De beelden die ons via de massamedia bereiken suggereren een werkelijkheid waar de meesten onder ons alleen maar van dromen.

De bronzen objecten in en rond zijn atelier aan de Holleweg in Herten zijn tastbare artefacten van zijn uitgangspunt, dat werkelijkheidsbeleving een uniek gegeven is. De objecten zijn met andere woorden verhalenvertellers – beelden die voor elke aanschouwer, vanuit ieder perspectief een individuele boodschap in zich meedragen.

Geert ziet zichzelf als een plastische vormgever die de confrontatie aangaat met vormen. Hij streeft naar een resultaat dat in de eerste plaats het oog moet behagen, zonder pretentie. Filosofische overwegingen en intuïtie leiden hem, maar ook het experiment. Deze werkwijze leidt tot resultaten met een geheel eigen vormtaal.

website: www.geertverstappen.com

 

Terug naar kunstenaars