magazine, herkenning in vervreemding

herkenning in vervreemding

5 juni – 14 november 2021

de herkenbare mens geplaatst in een context die vervreemdt en fascineert.
eigenzinnig realisme van Poen de Wijs, Margot Homan en Peter van Oostzanen.

Exposities