kunstenaar, jacques tange

Jacques is geboren in Vlissingen, 1960. Hij is opgeleid aan de Willem de Kooning Academie, Rotterdam. Zijn werk maakt deel uit van diverse musea en particuliere collecties in binnen en buitenland. In 2005, kreeg Tange de prijs Kunstenaar van het jaar.

Zijn werk is geïnspireerd door het leven zelf en liefde in het bijzonder.

In de late jaren 80 en begin van de 90’s was hij geïnspireerd door de middeleeuwse verluchtte handschriften, speciaal vanwege hun felle kleuren en het speelse gebruik van perspectief.Ook door de ‘naïeve’ manier waarop de verhalen gebracht worden, ze zetten ons op het verkeerde been door relativering en verborgen betekenissen, soms zelfs met een knipoog.

Deze elementen vind je in zijn werk. Is humor belangrijk? Niet wanneer het wordt gebracht als belangrijk, dan verliest het zijn kracht. Humor is een ‘soft’ weapon tegen vastgeroest denken. Het toont een andere kant van de dingen, geeft alternatieve oplossingen. Soms kun je glimlachen door je tranen heen en verdriet voelen tijdens plezier.

De vrouwen in zijn werk worden weergegeven als mooi, wellustig, sterk en beslissend. Het zijn personen en geen objecten, moeders en geliefden, ze heersen en zo hoort het ook. Ze zijn niet geïnteresseerd in macht, ze zijn macht.

Een ander element in zijn werk is de zorg die hij voelt voor de aarde, onze moederplaneet, die voor ons allen zorgt en ons voedt. Wij zorgen niet goed voor haar dus ook niet voor ons zelf.

Toch is er in zijn schilderijen altijd een uitweg, een vluchtweg; een klein deel van de blauwe hemel, een weg naar het open landschap, een ballon die u naar een andere plaats brengt , een glimp van liefde en geluk.

website: www.jacquestange.com

 

Terug naar kunstenaars