au!, biënnale venetië

Vier Nederlandse kunstenaars, verbonden aan het Musiom, huis voor hedendaagse kunst, in Amersfoort zijn gezamenlijk uitgenodigd om zich te presenteren tijdens de biënnale in Venetië 2019 onder deze naam Au! Goud is de leidraad voor de vier kunstenaars, die de vele betekenissen van goud onderzochten.

Au is het element goud. Het uitroepteken staat voor de eigentijdse en individuele interpretatie van het begrip goud.

Goud is verbonden met begrippen als god, eeuwig leven, genezing, bescherming, verdienste en zuiverheid.

In de oudheid was goud het licht van de zon op aarde, symbool van de goddelijke macht, later werd het symbool van de heersers die zich zo als goden vermomden. Byzantijnse schilders en oude meesters van de Italiaanse schilderkunst verwerkten bladgoud in de achtergrond van hun religieuze voorstellingen om de verborgen glans van de hemel en het hiernamaals te laten zien.

Het symbolisch verband tussen licht van de zon, waar we ons bestaan aan te danken hebben en vroeger altijd als god werd gezien, en goud als uiting van macht en rijkdom maakt deze gele substantie uniek en de kleur van licht en leven.

Arvee, Den Hartog, Naerebout en Vanhorck presenteren zich als Au! in Palazzo Mora tijdens de biënnale in Venetië 2019 van 12 mei tot 26 november 2019.

Uitslag rondvraag in Musiom

In Musiom hingen 4 werken van Vanhorck waarop gestemd kon worden welke 2 volgens de bezoekers als inzending naar de biënnale in Venetië zouden moeten.

De uitslag is als volgt:

  • traces 32% -> Venetië
  • sublimatio 28% -> Venetië
  • beginnings 22%
  • reminiscent 18%
traces 120×120 cm
sublimatio 120×120 cm